I evolutionen så har vi glömt bort olika läkesätt som finns. Tiden har gjort människan blind för energimedicin istället har läkemedelsverket tagit den platsen. Även så har vi många psykiska bekymmer som beror på energier och karma som vi inte är medveten om. När vi kliver ner på jorden har vi planerat vissa läxor som vi ska lära oss och själskontrakt. Dessa kan brytas med hjälp av en schamansk behandling. 

Vi har alla ljusenergifält runt oss där vi samlar mängder av information från vår uppväxt och tidigare liv. De negativa informationsmönstren vill vi gärna upprepa i någon form just för att vi känner igen dem. Dessa negativa ”avtryck”  får du hjälp med att radera ut för att påbörja en ny livskarta i ditt ljusenergifält. Jag arbetar med att ta bort tung energi i ljusenergikroppen. När allt är raderat blir vi inte längre informerade av dessa sår från vårt förflutna.

Vi kan även ha kommit i kontakt med giftiga kristalliserade energier som bäddar in sig i vår ljuskropp och som kan visa sig i den fysiska kroppen. Dessa giftiga energier skapas också av eget missbruk, negativt tänkande om oss själva eller från fysisk skada. En påträngande energi/väsen kan även bädda in sig i centrala nervsystemet och effekten av detta kan vara ångest, depression, missbruk, humörsvängningar m.m.

Att tappa själsbit är en benämning från ett shamanskt uttryck och seende. Det betyder att det är en obalans som orsakats av att någon del av oss försvinner. En shaman kan genom denna session hämta tillbaka denna själsbit så att det återigen blir balans.

Har du brytit upp från en relation, nytt arbete, flyttat exempelvis får du hjälp med att tömma den energin och stänga portar till det gamla för att ta in den nya resan i livet.
Beroende på var du befinner dig på livets resa kan du få hjälp med att förändra din själsresa, hämta hem det du drö
mmer om.

Schamanismen 

RELIGION

 

människans tro skapar hopp och ljus

illusionen av vad tron innebär 

ilska och begär 

 

lusten är till för att upptäckas

lusten blir begränsad och kvävd 

 

vi söker ständigt svar och mening  lösningen kommer när vi har tillit 

 

religion är olika kulturers perspektiv 

inte en livssanning 

 

själen ges inte rum att existera 

själen placerar inte i fack

bönen går till alltet som är källan för alla 

 

änglar

väsen 

energi 

universum 

 

för att finna din källa 

lyssna inte på alla andra 

 

din tro är äkta 

även om du inte kan förklara den

även om du inte kan bevisa den

© 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com