Det finns mycket känslor att projicera på en annan människa det finns många som inte vill se sina brister och fel, då projicerar dom gärna dessa på andra. Det är inte alltid vi märker det. Många gånger ställs vi inför olika situationer och val i livet. På vägen lär vi oss av våra misstag, vad som är rätt och fel. Problemet med projektioner är att våra lärdomar skjuts upp och upp när vi inte tar ansvar för vårt eget liv och bagage, när det alltid är någon annans fel, när vi lägger det utanför oss själva missar vi poängen med själslig utveckling. När vi istället kan se situationer och människor utanför oss själva, när vi kan ställa oss upp och be om ursäkt för våran "del" kan vi förändra människors mående men också hur vi ser på oss själva. Står vi upp för oss själva, lär oss av våra prövningar, kan vi lättare förlåta oss själva och även andra människor. Något jag lärt mig på vägen är att man kommer inte alltid förstå varför andra människor reagerar på ett visst sätt, men man kan läka och förändra hur man reagerar på det.

När det kommer till egot så visar det sig olika för olika människor. Det som många tolkar som ego idag kan vara att man har bra självförtroende och själskänsla. Men sanningen är att ego är så mycket mera än så, egot är egentligen allting som inte är kärlek. Det är också alla våra känslomässiga försvar. En rädsla att inte våga erkänna sina fel och brister, att inte vilja sätta dig in i andras känslor. Empati och ego hänger också ihop, att se på situationer utanför sig själv och kunna sätta sig in i hur andra känner och har det. Att hantera saker "utanför sin känslomässiga bubbla" för att vara en bra medmänniska. Egot kan också begränsa oss från att leva, du behöver förtjäna kärlek det är typiskt egots röst. Kärlek förtjänas inte, kärlek bara är. Alla har vi ett "ego bagage" sen hur vi väljer att reagera på det är upp till oss, så länge det inte skadar andra människor och vi tar ansvar för våra känslor och hur vi väljer att agera. Egot söker också gärna kontroll och saker som är utanför normen är skrämmande vilket kan göra att man går och förnekar känslor för att egot inte tycker att det passar in inom normen och ramen för det liv man tänkt sig och som andra tänkt sig. Egot vill gärna tillfredsställa omgivningen ( andras egon ) och då spelar det ingen roll om det är till bekostnad på än själv. Där kommer också föräldrarna in, vi vill tillfredsställa deras egon och livslögner för att känna att vi är värda deras kärlek. Sanningen är att kärleken ska komma inifrån oss själva inte ifrån andras egon och livslögner. Vi ska inte behöva förtjäna någons kärlek, vi ska inte behöva bevisa vår kärlek för någon igenom hur vi är/lever. Den ska finnas där naturligt, villkorslöst.

Projektioner och egot

SJÄLENS UTTRYCK 

 

mitt i det innersta rummet av eld 

finns en oklarhet 

 

elden bränner 

letar sig alltid ut 

kraften är eldens källa

illusionen kväver elden

 

långsamt utsätts kraften 

för förtryck smärta och sorg

kraften är odödlig

elden får alltid ett uttryck 

 

människans livslögner 

kväver våran rätt 

till det personliga uttryck 

som själen ständigt vill spegla 

 

i en värld av illusioner 

kvävs själen av tanken på att existera 

 

själen är en del av alltet

vi är alla ett 

i ett tomrum i universum 

brinner elden 

 

själens uttryck är kraften

du är kraften

EXISTENS 

 

så sårbar men ändå så hel

så stark men ändå så svag

så liten men ändå så stor

 

inombords ekar tomrummet

det klingar i varje vrå 

en känsla av att aldrig frihet nå

 

som fiskar i ett fiskenät 

är vi ständigt fast 

i ett mönster av självhat och förtryck 

men ändå inte

 

det är något vi skapar själva 

det existerar inte ens 

 

varför straffar vi oss själva 

mörkret existerar inom oss alla 

utan mörker inget ljus

 

vad händer när vi kapitulerar 

och älskar mörkret 

lika mycket som ljuset

 

vad händer när våran iver att prestera övergår i känslan av att inte vilja prestera 

 

vi blir trötta

vi är ständigt jagade

vi skyller på andra

 

titta ner i vattnet

titta ut mot horisonten 

 

du dömer

du värderar

du stoppar in i fack 

 

du är ständigt jagad av dit mörker 

tills du inser 

att det är ljuset i dig

© 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com