Transformation maskulina

Det som du sätter ord på, kan vara känslor och handlingar. Det som sker i den fysiska världen. I samhället idag finns det en stor kontroll våg som styr våran maskulina utefter vilka känslor som är okej att uttrycka, hur man ska uttrycka dem, det finns hos många stora glapp mellan det inre och den fysiska världen ( mellan maskulina och feminina). Det som genomsyrar den fysiska verkligheten är under samhällets och normens kontroll. Målet är att skapa sin egen fysiska värld där begräsningarna suddas ut. Vår relation till män speglar hur vi tror att vi uppfattas i den fysiska världen.

 

I detta paket ingår -

*Läggning och vägledning

* Healing för att lösa upp blockeringar i relation till än själv, män och det man åstadkommer i den fysiska världen .. hjälper till att nå sina drömmar och mål.

Transformation maskulina

111,00 krPris

    © 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com