Transformation inre barn

Dit inre barn är en stor del av dig och kommer alltid att vara det. När vi är barn får vi inte alltid leva ut vårt sanna jag utan bromsas och kontrolleras av omgivningen. Där kan det bli konflikter i hur vi sedan tillåter oss själva att visa vår kreativitet, barnslighet, humor och lekfullhet öppet i rädsla för att bli bedömd. Trauman kan skapa knutar och begränsningar i känslolivet som skadar det inre barnet beroende på hur omgivningen bemöter det. Barn ser oftast bara ur ett specifikt perspektiv och har svårt att tänka på konsekvenser och att inte hela det världsliga som sker runt dem kretsar kring dom själva. Har barnets föräldrar haft svårt att bemöta barnets känslomässiga behov eller klankat ner på det så kan denna person växa upp med en känsla att deras känslor inte är okej att visa eller känna.

 

I detta paket ingår -

* Läggning och vägledning

* Avslutande healing, lösa upp blockeringar från barndomen

Transformation inre barn

111,00 krPris

    © 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com