När vi stiger ner på jorden har vi med oss en livsplan och läxor. Vi möter själar som vi har mött i tidigare liv och som vi energimässigt kan känna igen. I tidigare liv kan vi ha ouppklarade händelser som är sparade energiminnen i våra chakran ( energi koder ). Dessa aktiveras men på olika sätt hos individerna beroende på händelse när detta sker förstår vi inte känslorna som dyker upp och det är vanligt att liknande händelse kan upprepas i detta liv medvetet eller omedvetet. Därför är det viktigt att läka och behandla relationer där det är obalanser för att ta bort det energimässiga problemet läs mera under fliken "schamanism". Redan när vi är små formas vi efter en mall hur vi ska vara och bete oss. Alla har vi ett anpassnings jag och vi vill bli älskade för dom vi är. Tyvärr så är det en del barn som drabbas av föräldrarnas okunskap och bagage. När detta sker så kan barnet ha svårt att se sitt egenvärde och destruktiva relationer kan uppkomma som ett kvitto på att det finns en obalans eller negativ självbild. Händelser och trauman påverkar hur vi tror att omgivningen ser oss. Energier skapar dessa bilder och kan med andevärlden och rätt hjälp läkas och förändras. Vi har själva makten över vårat energifält och den attraherar in det vi speglar. Tar du istället ansvar för dina handlingar och känslor, väljer att förändra händelserna, läka och förlåta människor förändrar du din energi och därmed vad du attraherar in. Allt som sker har en mening, vi lär oss av allting och vi väljer hur vi hanterar våra prövningar. Smärta är visdom, se det positiva som du lärt dig ur dessa relationer. Det finns alltid en lösning. Är du kvinna kan relationen till din pappa spegla relationen till män. Är du man kan din relation till kvinnor spegla relationen med din mamma. Att se dessa känslomönster, möta rädslorna och såren. Acceptera och förlåta är viktigt för att läka ingen mår bra av att bära med sig hat men allt har sin tid. Skuld och skam är också känslor som aktiveras när vi ser ner på oss själva, dömer och värderar. Mänskligheten speglar upp mycket som vi sänder ut och det bör vi vara medvetna om allting går runt. Det viktigaste av allt är att förlåta sig själv för att komma vidare, det är trotts allt du som valt din egen livsplan och det är du som håller i nycklarna till visdomen som andra sidan så ivrigt vill att du ska se. Varje relation är en lärdom och prövning, vi växer och utvecklas hela tiden. Möt andra med kärlek och respekt och detta är vad du kommer få tillbaka på ett eller annat sätt. 

Relationer och Förlåtelse

DET FÖRFLUTNA 


jag tittar på min syster och broder
jag försöker få fram en bild
av verkligheten 
så som den är 
bortom alla besvär 


bortom det vi någonsin känt 
finns allting som redan har hänt


jag längtar ut
dit livet aldrig hann ifatt
jag tittar igen 
men det är nattsvart


jag försöker etablera kontakt
det är svårt när det förflutna hinner ifatt 


det blir en jakt 
saker jag önskar 
att jag aldrig någonsin sagt 
blir din makt

 

© 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com