Dit inre barn är en stor del av dig och kommer alltid att vara det. När vi är barn får vi inte alltid leva ut vårt sanna jag utan bromsas och kontrolleras av omgivningen. Där kan det bli konflikter i hur vi sedan tillåter oss själva att visa vår kreativitet, barnslighet, humor och lekfullhet öppet i rädsla för att bli bedömd. Trauman kan skapa knutar och begränsningar i känslolivet som skadar det inre barnet beroende på hur omgivningen bemöter det. Barn ser oftast bara ur ett specifikt perspektiv och har svårt att tänka på konsekvenser och att inte hela det världsliga som sker runt dem kretsar kring dom själva. Har barnets föräldrar haft svårt att bemöta barnets känslomässiga behov eller klankat ner på det så kan denna person växa upp med en känsla att deras känslor inte är okej att visa eller känna. För att bedöva dessa kan man då hamna i olika destruktiva situationer eller döva dessa med olika typer av missbruk. Ett av de vanligaste känslomässiga tillstånd hos en vuxen som har ett sårat inre barn är mycket skuld och skam, att bära på en känsla att det är något fel på än att man inte duger till eller är tillräcklig. Oftast finns dessa blockeringar hos föräldern med, brist på kärlek, förståelse och empati i barndomen. I tonåren kan det leda till att man söker kärlek på fel sätt. När man kommer upp i åldern kan man bli beroende av att ha någon nära som "tar hand om än" för att ensamheten blir för jobbig att möta. Det inre barnet som är sårat har många gånger växt upp med en känsla av ensamhet och isolering, denna känsla vill man då undvika som vuxen. För andligvägledning och hjälp med relationer och inre barnet kontakta mig gärna så hjälper jag dig läka!

Dit inre barn

AVVISAD

 

linsen är fortfarande suddig 

lögner pressar på likt pilar i hjärtat 

ilskan och sorgen av att bli avvisad

en längtan så stor efter himlen 

och jag lämnar jorden bakom mig

 

i mitt sinne försvinner jag bort 

likt skelettet inom mig 

lögnen tänds upp och förs fram i ljuset 

 

långt där borta finns en horisont 

men inom mig finns inget liv 

 

sorg och kvarlevande rester 

av gammalt skelett 

som ruttnar mer och mer 

för varje piskslag 

 

ju mer piskan slår 

desto mindre känner jag 

© 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com