Det som du sätter ord på, kan vara känslor och handlingar. Det som sker i den fysiska världen. I samhället idag finns det en stor kontroll våg som styr våran maskulina utefter vilka känslor som är okej att uttrycka, hur man ska uttrycka dem, det finns hos många stora glapp mellan det inre och den fysiska världen ( mellan maskulina och feminina). Det som genomsyrar den fysiska verkligheten är under samhällets och normens kontroll. Målet är att skapa sin egen fysiska värld där begräsningarna suddas ut. Vår relation till män speglar hur vi tror att vi uppfattas i den fysiska världen. Har vi tillexempel problem att uttrycka våra känslor, ta för oss i sociala sammanhang, tro på att våra drömmar kan bli verklighet, så kan det finnas känslor som inte fått utrymme att göra sig till känna på grund av dömande av andra och mot oss själva. Hurvida vi trivs i vår feminina energi kan spegla hur vi tar emot och ser vår maskulina. Kraften att se till att saker sker och styrkan att aldrig ge upp på det man tror på. Den maskulina drivkraften att inte vika sig för omgivningens prövningar. En eld och vilja att ta hand om och älska sin feminina i alla tider. Våga stå upp för sig själv, sätta gränser och lämna det gamla bakom sig. Känner du att det finns hinder och blockeringar i dit sätt att handla, kommunicera, vara i den fysiska världen så hjälper jag dig gärna att förändra hur du ser på dig själv och hur du tror att andra ser dig. Ta kontakt med mig för en andligvägledning och råd på din tvillingsjälsresa! 

Det maskulina 

IMMUNITET 

 

innan vi säger hej då

tårarna du inte kan få

 

svaret på din fråga är 

immunitet

som kan ta dig bortanför 

de skador som människan 

skapat inom dig 

 

en fönsterruta av svek 

ett inre svart hål 

som ingen vill veta av 

eller kännas vid

 

ett mörker fyllt av vassa kanter 

såret får fäste 

tar över dig

styr dig

 

rädslan för att bli sårad 

och den inre boxens mörka röst 

som ekar i ditt huvud

 

kanterna är vassa 

begränsar din visdom dina handlingar 

och dina känslor

 

du agerar för att lugna 

mörkrets vassa kanter 

sanningen har du precis framför dig

© 2018 by Michelle Gaines created with Wix.com